Saturday, May 15, 2010

Zindagi ek safar...................... Film:

(Zindagi ek safar hai suhana
AG#F#    AG#F#    F#   G#AB
Yahan kal kya ho kisne jaana) -3times
AB       c#  BA  B   AG#   EF#

Arey odlari     odlari,   ooou }
c#    c# c#c#  c# c#c#   c#f#}
Odlari  odlari, O                   }
B BB     Be     B                   }
odlari odlari, ooou                }
B BB   B BB   BeB              }           
Odlari  odlari,  U                  }
c# c#c#  c#g#    f#               } 2 times
Chand taa    ron se chalna hai aage
 c#       f#f#  c#B     c#d    c#   Bc#
Asama no se badna hai aage
c#f#f#   c#B   c#d    c#  Bc#
Are Chand taa   ron se chalna hai aage
c#     c#      f#f#  c#B    c#d    c#  Bc#
Asama no se badna hai aage
c#f#f#  c#B    c#d    c#  Bc# 
Pichhe reh jayega   yeh zamana
AG#F#       AG#F#   F#   G#AB
Yahan kal kya ho kisne jaana
AB      c#  BA  B   AG#  EF#

Zindagi ek safar  hai suhana
AG#F#  AG#F#    F#  G#AB
Yahan kal kya ho kisne jaana
AB      c# BA  B   AG#   EF#

(Haste   gate  jahan se guzar
 c#f#f#   c#B  c#d   c#  Bc#
Duniya    ki  tu  parvah na kar) -2 times
c#f#f#c# c#  B   c#dc#   B  c#
Muskuraa te hue   din bitana
AG#F#     AG#F#   F#  G#AB
Yahan kal kya ho kisne jaana
AB      c#  BA  B    AG#   EF#
 Zindagi  ek safar hai suhana
AG#F#   AG#F#   F#   G#AB
Yahan kal kya  ho kisne jaana
AB       c#  BA  B   AG#   EF#

(Maut aa ni hai ayegi   ik din
 c#f#f#   c# B   c#dc#   B  c#
Jaan jaa ni hai jayegi ik din) -2 times
c#f#  f#  c#B   c#dc#   B  c# 
Aisi baaton se kya ghabrana
AG#F#        AG#F#   F# G#AB
Yahan kal kya ho kisne jaana
AB       c#  BA B  AG#   EF#

Zindagi ek safar hai suhana
AG#F#  AG#F#  F#  G#AB
Yahan kal kya ho kisne jaana
AB        c# BA   B  AG#  EF#